Driftsstatus

Årsaflæsning af vandmåler

Høve Strand, den 1. oktober 2022

Vandværkets vandmålere bliver aflæst mandag den 3. oktober og tirsdag den 4. oktober i tidsrummet 07:00 - 16:00. Det kan være nødvendigt for vandværkets personale at løfte på låget til målerbrønden i forbindelse med aflæsningen.

Fund af PFAS i Miljøstyrelsens boring

Høve Strand, den 11. februar 2022.

Miljøstyrelsen har i efteråret 2021 undersøgt grundvandet for 22 PFAS-forbindelser i en række af deres overvågningsboringer i hele landet. En af boringerne, DGUnr. 190.273 ligger i Odsherred Kommune. I kan se placeringen af boringen i den nordøstlige del af kortet. Boringen ligger i Jyderup Skov lige syd for Ravnsbjergvej.

I boringen er der fundet 5 PFAS-forbindelser. 2 af stofferne PFNA og PFOA indgår i den gruppe af 4 stoffer (PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS) som er omfattet af en skærpet grænseværdi og de resterende 3 stoffer indgår i summen af 12 andre PFAS-forbindelser med en højere grænseværdi.

Boringen er 30 meter dyb og er filtersat i et sandmagasin. Boringen ligger 900 meter nord for den nærmeste drikkevandsboring, som tilhører Høve Strands Vandværk. Vandværket tager vandprøver ude hos de enkelte forbrugere, hvor vandet bliver analyseret for mange forskellige miljøfremmede stoffer. Vandet bliver også analyseret for PFAS-forbindelser. Vandværket har i november 2021 analyseret for PFAS-forbindelser i det vand, som de pumper ud fra vandværket. I juni 2021 har de fået analyseret drikkevandet for PFAS hos en forbruger.

Der er ikke fundet PFAS i drikkevandet fra Høve Strands Vandværk.

Fremadrettet vil Odsherred Kommune gå i dialog med Region Sjælland og Miljøstyrelsen om videre undersøgelser for at finde kilden til forureningen med PFAS-forbindelser i Miljøstyrelsens undersøgelsesboring. Det skal bl.a. undersøges om der kan være en forbindelse til en tidligere losseplads og jorddeponi nord for undersøgelsesboringen.

 

Nyttig info

HSV Generalforsamling 2023

Asnæs, den 25. febraur 2023

Den årlige generalforsamling holdes i år søndag den 6. august kl. 10 på Lyngens Café og Minigolf, Ericavej 1, 4560 Vig. Generalforsamlingen forventes at afslutte omkring kl. 12.

Sidste frist for at indsende forslag til behandling er den 1. maj. Forslag sendes via email til forretning@hsvand.dk.

Information om vandet

Vandets hårdhed er 19 dH.

Løbende at holde øje med din vandmåler. Det kan være dyrt at lade være...

Læs mere om spareråd her

 

Velkommen til Høve Strands Vandværk

Høve Strands Vandværk forsyner 1951 forbrugere med rent drikkevand

Værket er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af computer. Hvis en af funktionerne svigter, får vagthavende medarbejder straks en alarm via Telefonen, og kan omgående gribe ind. Vandet bliver hentet i vandværkets 5 boringer i Jyderup skov. Vandværket udpumper ca. 68.000 kubikmeter vand til vandværkets forbrugere pr år.