Driftsstatus

Udskiftning af vandledninger på Keramikvej og Troldgårdsvej

Onsdag den 6. maj.

Vandværket har i dag påbegyndt udskiftning af vandledninger i Keramikvej og Troldgårdsvej. Der lukkes for vandet i mindre tidsrum. Arbejdet forventes afsluttet den 20. maj.

Nyt iltningsanlæg

Installation af det nye iltningsanlæg er nu afsluttet, og vandværkets normale drift er reetableret.

Driftsleder Frank Reher

Ved forstyrrelser af vandforsyningen 

kontakt driftslederen på telefon 21725000

 

 

Nyttig info


Vandets hårdhed er 19 dH.

Løbende at holde øje med din vandmåler. Det kan være dyrt at lade være...

Læs mere om spareråd her


 

Velkommen til Høve Strands Vandværk

Høve Strands Vandværk forsyner 1975 forbrugere med rent drikkevand

Værket er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af computer. Hvis en af funktionerne svigter, får vagthavende medarbejder straks en alarm via Telefonen, og kan omgående gribe ind. Vandet bliver hentet i vandværkets 5 boringer i Jyderup skov. Vandværket udpumper ca. 68.000 kubikmeter vand til vandværkets forbrugere pr år.