Kontaktinformation

Alle skriftlige henvendelser til vandværket sendes til adressen nedenfor:

Høve Strands Vandværk
Søndre Skovvej 2
4550 Asnæs
Danmark

Forretningsfører:

Sean Møller Sealey

Tlf. +45 71 969 989

Email: forretning@hsvand.dk

Der sørger for:

 • Den daglige bogføring
 • Betaling af vandværkets udgifter
 • Opkrævning af vandafgifter m.v.
 • Udarbejdelse af årsregnskab
 • Nye tilmeldinger og ændringer ved ejerskifte
 • Al korrespondance til og fra vandværket
 • Samt sekretær for bestyrelsen. 
   
   

Tilsyn og drift af vandværket:

Driftsleder:

Frank Reher

Tlf. +45 40 27 00 55

 

Der sørger for:

 • Vandværkets daglige drift og vedligeholdelse af vandværkets bygninger
 • Boringer og forsyningsledninger
 • Anviser og godkender montering af målerbrønde

 

Ved driftforstyrelser af vandforsyningen: kontakt driftsleder på telefon  40 27 00 55.