Kontaktinformation

 

 

 

Alle skriftlige henvendelser til vandværket sendes til adressen nedenfor:

Høve Strands Vandværk
Søndre Skovvej 2
4550 Asnæs
Danmark

 

 

Forretningsfører:

Sean Møller Sealey

Tlf. +45 71 969 989

Email: forretning@hsvand.dk

Der sørger for:

  • Den daglige bogføring
  • Betaling af vandværkets udgifter
  • Opkrævning af vandafgifter m.v.
  • Udarbejdelse af årsregnskab
  • Nye tilmeldinger og ændringer ved ejerskifte
  • Al korrespondance til og fra vandværket
  • Samt sekretær for bestyrelsen. 
 

Tilsyn og drift af vandværket:

 

Driftsleder:

Frank Reher

Tlf. +45 21 72 50 00

 

Der sørger for:

  • Vandværkets daglige drift og vedligeholdelse af vandværkets bygninger
  • Boringer og forsyningsledninger
  • Anviser og godkender montering af målerbrønde

 

Ved driftforstyrelser af vandforsyningen: kontakt driftsleder på telefon  21 72 50 00.