Regulativ

Odsherred Kommune har den 26. oktober 2021 godkendt et nyt regulativ for 25 vandværker i Odsherred Kommune, inklusiv Høve Strands Vandværk.

Alle vandværker skal udarbejde et regulativ. Et regulativ beskriver pligter og rettigheder mellem det enkelte vandværk og dets forbrugere. Kommunen har gennemgået regulativet og vurderet at det følger gældende lovgivning. Bemærk at kommunens kompetence er alene begrænset til legalitetskontrol.

Det gældende regulativ kan downloades her.